çuqun

çuqun
is. <rus.>
1. Polad almaq və ya tökmə məmulatı hazırlamaq üçün işlədilən karbonla dəmirin xəlitəsi. Çuqun əritmək.
2. Həmin metaldan qab. Çuqunda xörək bişirmək. // Bu metaldan hazırlanmış. Çuqun qazan. – İmran kişi havanın belə gözlənilmədən soyumasına fikir vermir və bu səbəbdən də çuqun peçini qoydurmurdu. M. Hüs.. Küçələrdə sıra ilə yerə basdırılmış çuqun dirəklərin başında ağ kürələr parlayırdı. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • çuqunəritmə — is. Çuqun əridilən, tökülən (zavod, sex və s.). Çuqunəritmə sənayesi. – Çuquntökmə sexini yenidən qurmaq üçün hazırlıq aparılır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuquntökmə — is. Çuqun əridilən, tökülən (zavod, sex və s.). Çuqunəritmə sənayesi. – Çuquntökmə sexini yenidən qurmaq üçün hazırlıq aparılır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağanağ — I (Salyan) qupquru. – Çörəg dağanağ olub, diş batmır II (Salyan) çuqun qab …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • domna — <rus.> tex. Dəmir filizini əridib çuqun əldə etmək üçün şaxtalı peç, soba. Domna sobası (ocağı, peçi) – bax domna …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəmir — is. 1. Təbiətdə çox yayılmış, karbonla birləşdikdə polad və çuqun əmələ gətirən bozrəngli ağır kimyəvi element. Dəmir mədəni. Dəmir parçası. – Ahənrüba . . dəmiri cəzb edir, yəni özünə çəkir. C. M.. // Dəmir parçası, dəmir təbəqəsi, dəmir çubuq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • endirmək — f. 1. Aşağı salmaq, düşürmək, yaxud enməsinə, aşağı düşməsinə kömək etmək. . . Söz var ki, dağa çıxardar, söz var ki, dağdan endirər. C. M.. Arvad ərini geyindirib, qolundan yapışıb, pilləkəndən endirib qayıtdı. Ə. H.. 2. Sallamaq, aşağı tutmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fosforlu — sif. Tərkibində fosfor olan. Fosforlu çuqun …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hantel — <alm.> idm. Qısa dəstəklə birbirilə birləşmiş iki çuqun şardan ibarət gimnastika aləti (əzələləri inkişaf etdirmək üçün işlənir) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istehsal — is. <ər.> Hasil etmə, hazırlama, əldə etmə. Elektrik enerjisi istehsalı. Çuqun istehsalı. Maddi nemətlər istehsalı. İstehsalın ictimai xarakteri. İstehsal etmək – hasil etmək, hazırlamaq. İstehsal qüvvələri – maddi nemətlərin istehsalına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürə — 1. is. <ər. kürrə> Yer kürəsi, üzərində sakin olduğumuz planet. Yer kürəsinin əhalisi. Geri fırlan, Yer kürəsi, zamandan küsüb; Nüşabənin kəcavəsi təpədən aşdı. . . M. Araz. Küreyi ərz köhn. – Yer kürəsi, dünya. Bu küreyi ərzdə mən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”